Pilíř II BEPS: Minimální globální úroveň zdanění schválena

3. března 2023 | Doba čtení: 3 Min

Rada Evropské unie na doporučení zástupců členských států v závěru roku 2022 schválila Směrnici (EU) 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v EU (dále jen „Směrnice“).

Tato Směrnice je výsledkem Pilíře II BEPS navrženého OECD a musí být transponována do legislativy jednotlivých členských států nejpozději do konce roku 2023 (některá ustanovení do konce roku 2024). Členské státy EU tak budou patřit k prvním zemím OECD, které v rámci globální dohody začnou tato pravidla uplatňovat. Z mnoha důvodů se však tento termín jeví pro členské státy včetně České republiky jako velmi ambiciózní. První z nich je aktuální absence (zveřejněného) návrhu implementace do české legislativy ze strany zákonodárců. Mimo to lze hovořit o poměrně složitých a provázaných pravidlech a výjimek z nich, které mají být ze Směrnice do české legislativy zavedeny.

Co je cílem Směrnice?

Cílem Směrnice je zavedení globální minimální efektivní sazby daně ve výši 15 %.Zdanění se bude týkat zisků velkých nadnárodních i tuzemských skupin s ročními výnosy nejméně 750 milionů eur (hranice je stejná jako v případě Country-by-Country Reportingu) v konsolidované účetní závěrce, a to nejméně ve dvou ze čtyř předchozích účetních období.

OECD a EU si od zavedení těchto pravidel slibují snížení rizika eroze základu daně a zejména přesouvání zisků mimo státy, ve kterých společnosti uskutečňují své ekonomické aktivity. Povinnost zdanění touto minimální efektivní sazbou totiž bude platit v každém státě, ve kterém společnost působí.

Směrnice se opírá o dvě pravidla, dle kterých se zajistí tato minimální úroveň zdanění. Pomocí nich budou společnosti vyhodnocovat, zda má dojít k uplatnění tzv. dorovnávací daně, která společnost v nadnárodní či tuzemské skupině má tuto daň dorovnat, v jakém státě a v jaké výši. Jedná se o:

  • Pravidlo pro zahrnutí příjmů, podle kterého mateřský subjekt skupiny stanoví svůj přidělený podíl dorovnávací daně ve vztahu k nízce zdaněným členským subjektům dané skupiny.
  • Pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk, podle kterého má členský subjekt skupiny dodatečný daňový náklad, který se rovná jeho podílu dorovnávací daně, která nebyla stanovena dle pravidla prvního.

Nyní tedy nezbývá než čekat na samotný návrh implementace Směrnice do české legislativy ze strany ministerstva financí, kde budou stanovena pravidla uplatňovaná v České republice.

O dalším vývoji vás budeme informovat v budoucích vydáních našeho newsletteru. V případě dotazů kontaktujte naši specialistku Kateřinu Mikulkovou na e-mailu: katerina.mikulkova@tpa-group.cz.