Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání (DAC 6) byla implementována do české legislativy

1. října 2020 | Doba čtení: 2 Min

Implementace evropské směrnice 2018/822/EU (směrnice DAC 6) o poskytování informací v souvislosti s přeshraničními uspořádáními byla schválena a vyšla ve Sbírce zákonů České republiky jako zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Zároveň došlo s ohledem na situaci s pandemií SARS CoV-2 k přijetí novely směrnice 2020/876/EU (směrnice DAC 6 – Covid), na základě které je možný odklad oznamovací povinnosti. S ohledem na to bylo v České republice dne 10. září 2020 vyhlášeno Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, které nabylo účinnosti 25. září 2020.

Nově bude oznamovací povinnost ve vztahu k informacím o oznamovaných přeshraničních uspořádáních v následujících lhůtách:

  • U přeshraničních uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. června 2018 do června 2020, skončí lhůta pro jejich oznámení dne 28. února 2021.
  • U přeshraničních uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 1. července 2020, skončí lhůta pro jejich oznámení dne 30. ledna 2021.
  • U přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna pro zavedení, připravena k zavedení nebo k jejichž zavedení byl učiněn první krok do 31. prosince 2020, skončí lhůta pro jejich oznámení dne 30. ledna 2021.
  • U přeshraničních uspořádání, ve vztahu k nimž poskytnul vedlejší zprostředkovatel (sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti) podporu, pomoc nebo poradenství do prosince 2020, skončí lhůta pro jejich oznámení dne 30. ledna 2021.
  • U změny informace o typizovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do 31. prosince 2020, skončí lhůta pro její oznámení dne 30. dubna 2021.

V případě zájmu jsme rádi připraveni nabídnout v tomto ohledu více informací. Kontaktujte naše specialisty Jana Sošku (jan.soska@tpa-group.cz) nebo Kateřinu Mikulkovou (katerina.mikulkova@tpa-group.cz).

Kontaktní osoba