Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob za rok 2021

2. března 2022 | Doba čtení: 2 Min

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech, proto bychom vás na něj rádi upozornili.

Finanční správa zveřejnila na svém webu upozornění na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech. Nejpravděpodobněji může za minulý rok tato situace nastat u lidí, kteří byli v červnu 2021 zasaženi tornádem.

Oznámení je povinna podat osoba, která obdrží příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 000 000 Kč (každý příjem se posuzuje jednotlivě). Toto upozornění se týká i osob postižených tornádem, kterým mohou plynout osvobozené příjmy přesahující uvedenou částku, a to např. ve formě plnění z pojištění majetku, dotace z veřejného rozpočtu, příjmu z veřejné sbírky nebo daru.

Oznámení se podává místně příslušnému správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období, ve kterém k obdržení příjmu došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno daňovým poradcem).

Oznámení musí obsahovat:

  • výši příjmu,
  • popis okolností nabytí příjmu a
  • datum, kdy příjem vznikl.

V případě, že poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona o daních z příjmů. Pokuta může v závislosti na okolnostech (pozdní oznámení/neoznámení) činit až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Kontaktní osoba