Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

| Doba čtení: 2 Min

Daňovou výhodu v uplatnění nákladů na výzkum a vývoj v základu daně z příjmů známe již řadu let, přesto ji ne všichni poplatníci umí plně využít.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje umožňuje poplatníkům odečíst reálně vynaložené výdaje od základu daně z příjmů dvakrát. Jednou při uplatnění nákladu v rámci hospodářského výsledku, podruhé prostřednictvím speciální odčitatelné položky.

Neopomeňte využít tento významný institut daňového práva. Rádi vám s tím pomůžeme.

S čím vám můžeme pomoci

  • pomůžeme vám identifikovat váš výzkum a vývoj ve vazbě na jednotlivé projekty
  • pomůžeme vám připravit návrh dokumentace jak po formální, tak i věcné stránce (formální náležitosti, osoby, čas, popis projektů, rozpočty atd.)
  • pomůžeme vám připravit vnitřní směrnici pro účetní/ daňové postupy v oblasti výzkumu a vývoje
  • uplatníme odčitatelnou položku v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob/ručení za správnost co do vypočtené výše i uplatnění v konkrétním období
  • zpracujeme pro vás žádost o závazné posouzení nákladů na výzkum a vývoj pro podání na finanční úřad
  • auditně posoudíme, zda je reálně postupováno dle IS a v souladu s dokumentací

Podívejte se na další služby v oblasti daňového poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba