“Odklady” lhůt pro podání daňových přiznání – generální pardon

18. března 2021 | Doba čtení: 2 Min

Rádi bychom vás informovali, že ve finančním zpravodaji 16/2021 byl vyhlášen plošný generální pardon, který umožňuje podat (bez sankce ve formě pokuty za opožděné tvrzení daně) přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob (je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok)

  • do 3. 5. 2021 v případě podání přiznání v „papírové“ formě, resp.
  • do 1. 6. 2021 v případě elektronického podání.

Nejedná se o prodloužení termínů v právním slova smyslu, ale jen o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání na daň z příjmů a úroků za pozdní zaplacení daně z důvodu mimořádné události v případě, že do výše uvedených termínů dojde rovněž k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

Uvedené generální pardony obsahují i řadu dalších plošných „odkladů“, např. pro oznamování osvobozených příjmů u fyzických osob za rok 2020, kdy je podmínkou uděleného pardonu podání oznámení nejpozději dne 3. 5. 2021 (v případě podání přiznání v „papírové“ formě), resp. nejpozději 1. 6. 2021 (v případě elektronického podání).

U OSVČ tak tyto generální pardony (alespoň prozatím) nemají vliv na termíny pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Také nemají vliv na vzdání se práva na budoucí uplatnění daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, které je nutné učinit v zákonném termínu.

Březnové generální pardony navazují na předchozí generální daňové pardony, které např. umožňují podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2021 či přiznání k dani silniční za rok 2020 až do 1. 4. 2021.