Obnovitelné zdroje v České republice

2. dubna 2022 | Doba čtení: 1 Min

ESG, Green Deal, uhlíková neutralita, obnovitelné zdroje. To jsou pojmy, které budou formovat budoucí podobu celosvětového energetického sektoru.

Tento článek prezentuje analýzu současného stavu obnovitelných zdrojů z hlediska instalované kapacity v České republice s bližším detailem jednotlivých typů obnovitelných zdrojů a jejich geografického rozložení. Při analýze bylo vycházeno z  dat získaných od Energetického regulačního úřadu. Do analýzy byly zahrnuty všichni vlastníci licencí od ERÚ na výrobu elektřiny dle jednotlivých typů zdrojů výroby, tedy jak právnické, tak fyzické osoby.

Kompletní analýzu naleznete v přiloženém PDF.

Analýza - obnovitelné zdroje v ČR
Kontaktní osoba