Obnovitelné zdroje v České republice

28. července 2023 | Doba čtení: 2 Min

Tento článek navazuje na článek vydaný v březnu 2022 společností TPA Valuation & Advisory s.r.o., jehož cílem byla analýza obnovitelných zdrojů obecně, se zaměřením na geografické rozdělení instalované kapacity 3 typů obnovitelných zdrojů (dále jen „OZE“) v ČR (fotovoltaické, vodní a větrné elektrárny). Níže provedená analýza dat z Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) je orientována na časový vývoj počtu zprovozněných elektráren a výše instalovaného výkonu na území ČR v jednotlivých letech. Do analýzy byly zahrnuty všichni vlastníci licencí od ERÚ na výrobu elektřiny dle jednotlivých typů zdrojů výroby, tedy jak právnické, tak fyzické osoby.

Vývoj instalované kapacity a počtu licencí OZE v České republice mezi lety 2005-2022

Jak lze pozorovat na grafu níže, v rámci obnovitelných zdrojů energií, obsahující fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny a větrné elektrárny, bylo od roku 2005 do 2022 zaregistrováno přes 20 tis. licencí a nainstalován výkon ve výši přes 2,5 tis. MWe. Nejvýraznější růst zažívaly OZE v počtu licencí i instalovaného výkonu mezi lety 2008 až 2013. Nejvíce se na růstu instalovaného výkonu OZE za sledovaného období podílely solární elektrárny (79 %) a posléze až s výrazným odstupem větrné (12 %) a vodní elektrárny (9 %). V rámci celkového energetického mixu ČR, zaujímají OZE přibližně 18 % instalované kapacity. Co do počtu licencí je téměř 60 % subjektů registrováno jako fyzické osoby. Na základě analyzovaných dat náleží 95 % instalované kapacity právnickým osobám.

Kompletní analýzu si můžete stáhnout zde.

Kontaktní osoba