Obnovení plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ

10. září 2020 | Doba čtení: 2 Min

Posledním srpnovým dnem skončilo odpuštění plateb měsíčních záloh na důchodové (sociální) a zdravotní pojištění, které bylo pro OSVČ schváleno na období od března do srpna 2020. Vláda odpustila placení záloh všem OSVČ bez ohledu na to, jestli vykonávají hlavní, nebo vedlejší výdělečnou činnost. O prominutí plateb záloh nebylo nutné žádat, byly prominuty ze zákona automaticky.

Od září se povinnost měsíčních plateb záloh obnovuje.

Kdy začít platit?

První záloha, kterou jsou OSVČ povinny uhradit ve lhůtě splatnosti, je záloha na září 2020. Záloha na sociální pojištění za září musí být uhrazena do 30. 9. 2020, záloha na zdravotní pojištění za září je splatná do 8. 10. 2020.

Jestliže OSVČ odpuštění záloh nezaznamenala včas a zálohu za březen zaplatila, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září a s platbami lze začít o měsíc později.

Kolik činí výše zálohy?

Zálohy od září se hradí ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Minimální výše zálohy činí:

  • důchodové pojištění 2 544 Kč;
  • zdravotní pojištění 2 352 Kč.

Jak to bude s vyúčtováním záloh za rok 2020?

Při podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 si budou všechny OSVČ moci odečíst částku ve výši minimálních záloh za březen až srpen stejně, jako kdyby je zaplatily.

Doplatek či přeplatek bude splatný/vrácen po podání přehledu v roce 2021.

Kontaktní osoba