Novela zákona o zaměstnanosti

2. května 2024 | Doba čtení: 2 Min

Dne 1. července 2024 vstoupí v platnost novela zákona o zaměstnanosti, která se dotkne zaměstnávání cizinců a přináší mimo jiné následující změny:

Informování úřadu práce při zaměstnávání cizinců

Zaměstnavateli zůstává povinnost informovat úřad práce o zaměstnání nebo skončení zaměstnání cizince. Nově ale bude platit povinnost podat tuto informaci výhradně digitálně prostřednictvím jednoho ze tří kanálů – vyplněním internetového formuláře, zasláním xml souboru datovou schránkou nebo přes přímou integraci systému zaměstnavatele s rozhraním MPSV.

Test trhu práce

V současné době musí zaměstnavatel, který chce zaměstnat cizince, který je držitelem zaměstnanecké karty, nejprve oznámit volné pracovní místo úřadu práce. To musí projít tzv. testem trhu práce po dobu 30 dní (dle situace na trhu práce může být doba zkrácena až na 10 dnů) a teprve pak může být pracovní místo obsazeno držitelem zaměstnanecké karty. Od července 2024 bude možné od testu upustit, pokud to umožňuje situace na trhu práce.

Volný přístup na trh práce

Novela také rozšiřuje kategorie osob s volným přístupem na trh práce. Vláda svým nařízením určí státy, jejichž občané budou mít volný přístup na trh práce a nebude v jejich případě vyžadována k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta. Toto nařízení nyní prochází schvalovacím procesem a jeho návrh obsahuje například Japonsko, USA a Spojené království.

Kontaktní osoba