Novela daňového řádu od 1. 1. 2023

2. prosince 2022 | Doba čtení: 1 Min

Jak jsme Vás již informovali v našem červnovém a listopadovém newsletteru, tak další část daňového balíčku byla navázána na novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona (rozšíření okruhu fyzických osob, kterým bude bezplatně zřízena datová schránka).

Dle novelizovaného § 72 DŘ se povinnost podávat daňová formulářová podání elektronicky nebude týkat osob, které mají možnost si datovou schránku zřídit dobrovolně a současně mají možnosti z užívání této služby vystoupit (fyzické osoby nepodnikající, „občané“, kteří elektronicky komunikují s veřejnou správou).