Nové formuláře k windfall tax

29. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

V souvislosti s odvodovou povinností z nadměrných příjmů a daní z neočekávaných zisků (windfall tax) dochází ze strany státní správy k postupnému zveřejňování informací k novým tiskopisům.

První z nich je formulář podání hlášení a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů. Verze pro elektronické podání byla spolu s veškerými náležitostmi podání zveřejněna na webových stránkách Energetického regulačního úřadu, do jehož datové schránky budou poplatníci tohoto odvodu formuláře zasílat. Platby odvodu z nadměrných příjmů budou poukazovány na daňový bankovní účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina. Elektronickou verzi formuláře a další informace k této oblasti naleznete zde.

V souvislosti s daní z neočekávaných zisků jsou v přípravě rovnou dva formuláře. Jedná se o formulář přiznání k dani z neočekávaných zisků a dále pak oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky.

Finanční správa předpokládá integraci obou formulářů do aplikace EPO, přičemž termín není zatím znám. Další informace k přiznání k dani z neočekávaných zisků jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy zde.

V případě dotazů se obracejte na Davida Brunnera, e-mail: david.brunner@tpa-group.cz.