Nová povinnost hlášení příjmů z pronájmu

9. září 2021 | Doba čtení: 2 Min

Komora daňových poradců obdržela v rámci meziresortního připomínkového řízení balíček novel zákonů, které mají zavést oznamovací povinnosti pro poskytovatele elektronických platforem. Jak se uvádí v průvodních dokumentech, jedná se o posílení mezinárodní spolupráce při potírání daňových úniků a implementaci novely směrnice o správní daňové spolupráci (tzv. směrnici DAC 7).

Cílem této novely je, aby správce daně získal informace o příjmech dosažených v rámci sdílené ekonomiky. Provozovatel digitální platformy tedy bude mít povinnost oznamovat správci daně příjmy jednotlivců i podniků získané prostřednictvím těchto platforem. Klíčovou částí návrhu je rozšíření stávajícího rámce mezinárodní automatické výměny informací o oblast digitální ekonomiky. Správce daně bude díky tomu pravidelně získávat informace o prodejcích na digitálních platformách, kteří na nich dosahují příjmů z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitostí nebo dopravních prostředků, poskytnutí osobní služby nebo prodeje zboží. Pokryty jsou mimo jiné například ubytovací nebo přepravní služby. Domácí i zahraniční provozovatelé budou vybrané informace oznamovat jednou ročně Specializovanému finančnímu úřadu, a to do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok. Konkrétně se jedná o údaje týkající se identifikace daného prodejce a informace o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy.

Novela umožní Finanční správě získat informace týkající se českých i zahraničních rezidentů a pronajímaných nemovitostí nacházejících se v Česku. Díky tomu se zlepší pozice obcí jako správců místního poplatku z pobytu při kontrolních činnostech zaměřených na řádný výběr a odvádění těchto poplatků.

Novela dále umožní příslušným daňovým orgánům dvou nebo více členských států EU provádět společné daňové kontroly. Vyjasnění podmínek účasti úředních osob jednoho členského státu na území jiného členského státu během kontroly zajistí, že kontroloři budou moci přímo pokládat otázky jednotlivým osobám a nahlížet do záznamů. To zjednoduší řešení některých situací a přispěje rovněž k efektivnější správě daní.

Nová pravidla pro digitální platformy mají nabýt účinnosti 1. ledna 2023, ustanovení o společné daňové kontrole 1. ledna 2024.

Kontaktní osoba