Nová minimální a průměrná mzda od 1. 1. 2022 a dopady do odvodových povinností

14. prosince 2021 | Doba čtení: 3 Min

 

Minimální mzda

Vláda dne 5. 11. 2021 schválila zvýšení minimální mzdy o 1 000 Kč na rok 2022. Minimální mzda se od 1. 1. 2022 proto zvyšuje ze stávajících 15 200 Kč na 16 200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy.

Od výše minimální mzdy se odvíjí některé povinné platby jako např. platba pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, která se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 2 187 Kč za měsíc.

Zvýšení minimální mzdy má dopady i do daní z příjmů. Zvýšení částek či limitů nastává u následujících oblastí:

  • Školkovné v roce 2022 bude možné uplatnit až do částky 16 200 Kč na jedno dítě.
  • Zvyšuje se výše příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, a to na 97 200 Kč ročně (šestinásobek minimální mzdy).
  • Osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně z příjmů: ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy, tj. do výše 583 200 Kč za rok 2022, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu ve výši 48 600 Kč.

Průměrná mzda

Nařízením č. 356/2021 Sb. ze dne 27. září 2021 stanovila vláda výši průměrné mzdy, která je pro rok 2022 stanovena ve výši 38 911 Kč. Průměrná mzda má mimo jiné vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob.

V závislosti na stanovené výši průměrné mzdy se také uplatní progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %. Ta se vztahuje na část daňového základu přesahující za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy, který v roce 2022 činí 1 867 728 Kč. U měsíčního zúčtování se vychází z 4násobku průměrné mzdy, tj. progresivnímu zdanění ve výši 23 % podléhá část daňového základu přesahující částku 155 644 Kč. Daňový základ do limitu 48násobku průměrné mzdy bude zdaněn 15% sazbou daně.

Maximální vyměřovací základ na pojistné                                                                                     

Pro odvod pojistného na sociální zabezpečení platí limit, který je určený maximálním vyměřovacím základem, který je roven 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2022 tedy činí výše ročního limitu, jak již bylo uvedeno výše, 1 867 728 Kč, tj. 155 644 Kč měsíčně. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není povinnost hradit odvody na pojistné na sociální zabezpečení.

U veřejného zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven, odvodům tedy podléhají příjmy bez limitu.

Minimální výše záloh OSVČ

Z průměrné mzdy se dále odvozuje minimální výše záloh na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností a na veřejné zdravotní pojištění OSVČ.

Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2022 činí 2 841 Kč pro důchodové pojištění a částku 2 627 Kč pro veřejné zdravotní pojištění.

OSVČ v paušálním režimu

Pro OSVČ v paušálním režimu je v roce 2022 stanovena měsíční záloha ve výši 5 994 Kč.

Kontaktní osoba