Nová minimální a průměrná mzda od 1. 1. 2021 a dopady do odvodových povinností

7. ledna 2021 | Doba čtení: 2 Min

Minimální mzda                                

Minimální mzda se od 1. 1. 2021 zvyšuje ze 14 600 Kč na 15 200 Kč a odpovídajícím způsobem se zvyšují i částky zaručené mzdy.

Od výše minimální mzdy se odvíjí například platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů, která se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 2 052 Kč za měsíc.

Zvýšení minimální mzdy má dopady i do daní z příjmů. Zvýšení částek či limitů nastává u následujících oblastí:

– Školkovné v roce 2021 bude možné uplatnit až do částky 15 200 Kč na jedno dítě.

– Zvyšuje se výše příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, a to na 91 200 Kč ročně (šestinásobek minimální mzdy).

– Osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně z příjmů: ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy, tj. do výše 547 200 Kč za rok 2021, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu 45 600 Kč.

Průměrná mzda

Nařízením č. 381/2020 Sb. ze dne 21. září 2020 stanovila vláda výši průměrné mzdy pro rok 2021 na částku 35 441 Kč. Průměrná mzda má mimo jiné vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob.

Zavedení progresivní daně

Novela zákona o daních z příjmů zavádí od roku 2021 progresivní zdanění fyzických osob. Příjmy fyzických osob se budou zdaňovat 15% sazbou do limitu základu daně ve výši 48násobku průměrné mzdy, v roce 2021 tedy do 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně. Základ daně nad 48násobek průměrné mzdy bude zdaněn sazbou 23 %.

Maximální vyměřovací základ na pojistné                                                           

Pro odvod sociálního pojištění platí i nadále limit – maximální vyměřovací základ, který je též roven 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2021 tedy činí výše limitu 1 701 168 Kč, tj. 141 764 Kč měsíčně. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není povinnost hradit sociální pojištění.

U zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven, odvodům tedy podléhají příjmy bez limitu.

Minimální výše záloh OSVČ

Z průměrné mzdy se dále odvozuje minimální výše záloh na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností a na zdravotní pojištění OSVČ.

Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2021 činí 2 588 Kč pro důchodové pojištění a částku 2 393 Kč pro zdravotní pojištění.

Kontaktní osoba