Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na únor

28. ledna 2021 | Doba čtení: 2 Min

Únor 2021    
1.2. Biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
1.2. Daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2020
1.2. Daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021
1.2. Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
1.2. Oznámení informací DAC6

 

– dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)
1.2. Oznámení informací DAC6

– dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
1.2. Oznámení informací DAC6

 

– dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020
9.2. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2020 (kromě spotřební daně z lihu)
15.2. Daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22.2. Daň z příjmů – splatnost paušální zálohy za leden a únor

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.2. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.2. Spotřební daň – daňové přiznání za leden 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

25.2. Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
25.2. Daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za leden 2021

– daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

– kontrolní hlášení za leden 2021