Nezapomeňte zaplatit – daňový kalendář na květen

7. května 2021 | Doba čtení: 2 Min

Květen 2021    
3.5. Daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.5. Spotřební daň – splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.5. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– splatnost paušální zálohy

25.5. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

– souhrnné hlášení za duben 2021

– kontrolní hlášení za duben 2021

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
Spotřební daň – splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za duben 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

31.5. Daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021