Nezapomeňte na Ohlášení plnění povinného podílu za rok 2023

| Doba čtení: 1 Min

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru (jedná se o průměrný roční přepočtený stav). Povinný podíl činí 4 %. Pokud tedy zaměstnavatel v roce 2023 zaměstnával 50 zaměstnanců, představuje povinný podíl 2 zaměstnance.

Tuto povinnost může zaměstnavatel splnit těmito způsoby:

  • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru, nebo
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • odvodem do státního rozpočtu, nebo
  • kombinací výše uvedených způsobů.

Zaměstnavatelé, kteří mají tuto povinnost, musí zároveň do 15. února 2024 ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce plnění povinného podílu včetně způsobu plnění. V případě odvodu do státního rozpočtu, musí úhrada proběhnout nejpozději ke stejnému datu (tj. prostředky musí být již k tomuto dni na bankovním účtu).

Kontaktní osoba