Návrh nového zákona o účetnictví zveřejněn

31. října 2022 | Doba čtení: 2 Min

Po téměř pěti letech práce na přípravě nového zákona o účetnictví dospěl tento proces do své závěrečné fáze a Ministerstvo financí ČR ve středu 26. října 2022 zveřejnilo navrhovaný text nového zákona o účetnictví do připomínkového řízení.

Národní účetní rada, mezi jejíž členy patří i partnerka TPA Group Jana Skálová, se na přípravě nového zákona podílela po celou dobu tohoto procesu a Ministerstvo financí ČR text navrhovaného zákona s Národní účetní radou opakovaně konzultovalo (naposledy na říjnovém zasedání NÚR v pondělí 17. října 2022). Zveřejněnému návrhu nového zákona bude věnován seminář Národní účetní rady, na který vás upozorňujeme v rubrice Z dění v TPA.

Předpokládaná účinnost nového zákona je od 1. ledna 2024. Návrh nového textu zákona bude doprovázen také novým textem prováděcích vyhlášek a samostatným doprovodným zákonem, který zajistí novelu těch právních předpisů, které budou vyžadovat sladění s novým textem zákona o účetnictví. Příprava těchto doprovodných předpisů již probíhá a jejich připomínkování se předpokládá po vypořádání připomínkového řízení navrhovaného textu nového zákona o účetnictví.

Celý text zveřejněného návrhu zákona o účetnictví si můžete stáhnout zde: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2022/meziresortni-pripominkove-rizeni-k-navrh-49074.

Současně pro vás připravíme seriál v našem Newsletteru, který bude upozorňovat na nejdůležitější změny, které nás od účinnosti tohoto zákona budou čekat.

Kontaktní osoba