Národní účetní rada slaví 20. výročí vzniku novou knihou

29. srpna 2019 | Doba čtení: 2 Min

Přehled všech 38 doposud vydaných Interpretací k českým účetním předpisům, tedy odborných názorů členů Národní účetní rady (NÚR), jak v praxi postupovat při účtování a sestavování účetních závěrek podle českých účetních předpisů, doplněné o autorský komentář. K tomu rozhovory, profily autorů i fotogalerie z dění NÚR. To vše přináší nová publikace Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři vydaná k příležitosti oslav 20. výročí existence NÚR.

Proč konkrétní Interpretace vznikla? Jaký byl průběh jejího schvalování a jak Interpretaci použít v praxi? Tyto a další informace a zajímavosti přináší nová publikace Národní účetní rady – Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři. NÚR vzešla v lednu 1999 z myšlenky sjednotit odbornou veřejnost pro připomínková řízení vůči ministerstvu financí, pokud jde o připravované novely zákona o účetnictví a daňové zákony. Národní účetní rada je sdružením Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracují v ní tedy přední odborníci účetní, auditorské a daňové profese.

Od okamžiku vydání se podařilo prodat již více než 700 ks této knihy, což svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti. Jsem tomu ráda, protože kniha je jistě cenným pomocníkem pro všechny účetní, daňové poradce i auditory“ uvádí Jana Skálová, partner skupiny TPA a zástupce Komory daňových poradců ČR v Národní účetní radě. „Zorganizovat 13 plně zaměstnaných odborníků, aby každý napsal svou kapitolu do knihy, byl velký úkol a jsem ráda, že se mi to jako editorovi povedlo,“ dodává Skálová. 

Publikace obsahuje mimo Interpretací profily autorů, informace o každoročním semináři k představení aktuálního vývoje účetních a souvisejících daňových i auditorských předpisů nebo rozhovory, např. s děkanem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislavem Mejzlíkem o účelu a způsobu fungování účetnictví čí o globálním systému účetních standardů.

Národní účetní rada (NÚR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Předmětem činnosti NÚR je např. vzájemná spolupráce členů NÚR a spolupráce s Ministerstvem financí, vládou ČR na tvorbě účetní legislativy, např. zákona o účetnictví, a souvisejících legislativních norem. Více informací naleznete na http://nur.cz/.