Nájem nemovitých věci od 1. 1. 2021

7. ledna 2021 | Doba čtení: 2 Min

V souvislosti účinností novely § 56a odst. 3 ZDPH od 1. 1. 2021 vydalo GFŘ dne 18. 12. 2020 Informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021. Na základě nového znění § 56a odst. 3 ZDPH dochází od 1. 1. 2021 k omezení možnosti plátce DPH rozhodnout se, že u nájmu nemovité věci jinému plátci DPH pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti bude uplatňována DPH. Od tohoto data už nebude možné uplatňovat DPH u nájmu:

1) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

2) obytného prostoru,

3) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

4) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem,

5) pozemku, jehož součástí je stavba nebo obytný prostor podle bodu 1), 2) nebo 4), s níž je tento pozemek pronajímán,

6) práva stavby, jehož součástí je stavba podle bodu 1) nebo 4), s níž je právo stavby pronajímáno.

Pokud plátce DPH do 1. 1. 2021 uplatňoval DPH u nájmu nemovitých věcí, jejichž nájem je od tohoto data osvobozen od DPH, bude tento plátce povinen provést úpravu odpočtu DPH za splnění podmínek uvedených v § 78 a násl. ZDPH. Lhůta pro úpravu odpočtu v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení je 10 let od roku pořízení staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení.

GFŘ prostřednictvím Informace dále upozorňuje na skutečnost, že změna § 56a odst. 3 ZDPH byla zřejmá bezmála 2 roky dopředu. Plátci DPH tak měli dle GFŘ dostatečný časový prostor na úpravu smluvních vztahů týkajících nájmu nemovité věci a na zajištění toho, aby formální zápis v katastru nemovitostí odpovídal realitě.

Další informace k této oblasti vám poskytne pan Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.