Nadační fond Veolia získal Zvláštní cenu TPA za výroční zprávu

28. listopadu 2019 | Doba čtení: 2 Min

Nadační fond Veolia podporuje projekty, šíření osvěty a vzdělávání zaměřené převážně na ochranu životního prostředí a sociální oblast. Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor za výroční zprávu získal nadační fond v rámci vyhlášení výsledků soutěže Hodnocení firemní komunikace Sdružení Czech TOP 100. Slavnostní předání ocenění nejlepších výročních zpráv, firemních časopisů a ceny Česká značka 2019 proběhlo 27. listopadu v pražském Obecním domě.

„Výroční zpráva Nadačního fondu Veolia nás zaujala zejména širokým rozsahem podporovaných projektů a aktivit zaměřených na volnočasové aktivity dětí i seniorů, sociální programy a ochranu životního prostředí. Zpráva splnila všechny náležitosti a je hezky graficky a přehledně zpracovaná,“ uvádí k výběru Nadačního fondu Veolia pro ocenění Zvláštní ceny TPA pro neziskový sektor Markéta Schück, partnerka TPA.

Nadační fond Veolia je firemní neziskovou organizací společnosti Veolia. Podporuje komunitní prostředí, realizuje vlastní programy zaměřené na sociální oblast (volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců, kvalita života seniorů, vytváření dlouhodobých pracovních míst) a ochranu životního prostředí a dále podporuje projekty s prvkem dobrovolnictví konané ve veřejném zájmu. Mezi programy a projekty nadačního fondu patří např. MiNiGRANTY skrze které mohou zaměstnanci společnosti Veolia zažádat o finanční podporu obecně prospěšného projektu, na jehož realizaci se sami ve svém volném čase podílí. Dále pak program STARTér, Věř si a podnikej!, který poskytuje finanční podporu začínajících drobných a malých podnikatelů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v oblastech jako jsou tradiční či netradiční řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže či seniorů, služby pro obyvatelstvo a domácnosti či sociální služby pro handicapované občany a rodiny s dětmi. Více informací na https://www.nfveolia.cz/