Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o navýšení limitu pro plátcovství DPH

9. listopadu 2021 | Doba čtení: 1 Min

 

Vláda dne 2. listopadu 2021 schválila návrh Ministerstva financí k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. V případě schválení této žádosti bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Záměrem tohoto návrhu je snížení administrativy a zvýšení počtu živnostníků, kteří budou moci využít paušální daně.

V současné době je limitem pro povinné plátcovství DPH roční obrat ve výši 1 000 000 Kč. Tato částka vychází z ročního obratu 35 000 EUR v ekvivalentu národní měny při kurzu platném ke dni našeho přistoupení do EU. Zvýšení obratu nad tuto částku je možné pouze na základě žádosti podané u Evropské komise a schválené Radou EU. 

Cílem návrhu je získat výjimku na navýšení současného limitu pro osvobození, a to na dobu do 31. prosince 2024. Od tohoto data již bude účinná směrnice, která počítá s limitem na úrovni 2 milionů korun. V minulém roce byla totiž přijata novela evropské směrnice o DPH, která umožní členským zemím na základě svého uvážení rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství až na 85 000 EUR. Tato právní úprava nicméně bude účinná až od 1. ledna 2025. 

Kontaktní osoba