Mimořádné sdělení týkající se koronaviru 24

22. října 2020 | Doba čtení: 2 Min

Covid nájemné II

V souvislosti s uzavřením provozoven maloobchodu a služeb byly opět aktivovány další dotační programy. Prvním z nich je Covid nájemné II, který se bude týkat všech postižených sektorů. Pro kohokoliv, kdo musí zavřít svoji provozovnu, funguje s platností od 22. října výzva Covid nájemné II. Kompenzace bude činit 50 % z posledních tří nájmů. Oproti jarní verzi programu odpadla podmínka slevy 30 % od pronajímatele. Stále ale platí, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.

Důležité údaje:

  • Rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.
  • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
  • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
  • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.

Kdo může o podporu žádat?

Všichni podnikatelé (právnické nebo fyzické osoby), kteří jsou dotčeni krizovými opatřeními. Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu osobami blízkými nebo ve vztahu osob ovládající a ovládaná či součástí jednoho konsolidačního celku. Pro přiznání podpory je nutné, aby žadatel o podporu uhradil alespoň 50 % nájemného před podáním žádosti.

Odsun elektronické evidence tržeb až na 1. 1. 2023

Poslanci odsouhlasili návrh Ministerstva financí na odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023. Novela zákona o evidenci tržeb nyní míří do Senátu.

Podnikatelé, kteří budou chtít své tržby elektronicky evidovat dobrovolně, tak budou moci činit i nadále. Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo na základě pečlivého zhodnocení nejaktuálnější zdravotní situace, výhledu ekonomického vývoje a konzultace se všemi podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami.