Mimořádné odpisy

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 1 Min

 

Konsolidační balíček prodlužuje možnost uplatnění mimořádných odpisů. Prodloužení se však bude vztahovat pouze na bezemisní silniční motorová vozidla pořízená od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028. Cílem tohoto ustanovení je podpora zájmu o pořízení ekologicky vhodnějšího vozidla, a to formou možnosti rychlejšího uplatnění jeho pořizovací ceny v daňově uznatelných nákladech, a tedy i dočasného snížení základu daně. Hmotný majetek pořízený mezi roky 2020 a 2023 odepisovaný prostřednictvím mimořádných odpisů se doodepíše podle stávajících pravidel.

Pojem „bezemisní vozidlo“ bude v zákoně o daních z příjmů vymezeno jako silniční motorové vozidlo, které nemá žádné emise CO2. Jedná se tedy o vozidla, která jako palivo používají například elektrickou energii nebo vodík. Za bezemisní vozidlo však nelze považovat vozidlo s tzv. hybridním pohonem.

Kontaktní osoba