Milostivé léto 2023 – pojistné na sociální zabezpečení

3. července 2023 | Doba čtení: 2 Min

Akce Milostivé léto 2023 navazuje na úspěšné akce Milostivé léto I a II a nabízí dlužníkům příležitost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech. Tentokrát se bude týkat dlužného pojistného na sociální zabezpečení, které bylo splatné před 1. 10. 2022. Při splnění podmínek budou mimořádně odpuštěny penále i exekuční náklady fyzickým i právnickým osobám, zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným.

Podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného, kterou plátce splatí kdykoli do konce června 2023, anebo v období od 1. 7. do 30. 11. 2023 podá oznámení, že dlužné pojistné zaplatí. Dlužnou částku lze pak uhradit kdykoli během tohoto období; v případě částky vyšší než 5 000 Kč lze platbu rozložit do splátek. Počet splátek pak bude pevně stanoven a rozpočítán podle výše dlužného pojistného, a to na:

  • 12 měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 000 Kč,
  • 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč.

První splátku musí dlužník uhradit do 31. 12. 2023. Oznámení o úhradě pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde lze po přihlášení zjistit i výši dluhu. Tato služba bude dostupná od 10. 7. 2023. Pokud plátce uhradí dlužné pojistné před 1. 7. 2023, nemusí podávat žádné oznámení a k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky.

Příslušné OSSZ budou všem dlužníkům v polovině července 2023 zasílat do datových schránek informace o tom, jak konkrétně v jejich situaci mohou postupovat. Je potřeba ještě zdůraznit, že toto mimořádné odpuštění se nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora, ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022.