TPA přispěla na opravu střechy Týdenního stacionáře Dobromysl

16. listopadu 2016 | Doba čtení: 2 Min

TPA se snaží pomáhat řadě dobročinných či obecně prospěšných organizací nejen finančními dary, ale i materiální a odbornou pomocí. V letošním roce věnovali dvě kompletní PC sestavy Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, již po několikáté se aktivně zúčastnili dobročinného bazárku v Thomayerově nemocnici a pro Thomayerovu nemocnici uspořádali první ročník charitativního běhu – Běh pro Thomayerku.

V průběhu celého roku se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba. Nejen finančně, i když i tato forma podpory je důležitá a vždy se snažíme, aby byla přesně zacílená. Jako třeba právě pro stacionář Dobromysl, který v tuto chvíli potřebuje statický posudek na opravu střechy památkově chráněné budovy, kde sídlí, “ uvedl Petr Karpeles, partner TPA.

Společenství Dobromysl pomáhá lidem se zdravotním postižením i jejich blízkým formou odlehčovacích služeb, denního stacionáře, osobní asistencí a poradenstvím. Týdenní stacionář Dobromysl je umístěn v barokním zámečku Srbeč, památkově chráněném objektu na rozhraní okresů Rakovník a Kladno a jeho cílem je rozvoj praktických i sociálních schopností a dovedností uživatelů, posilování zodpovědnosti a schopnosti rozhodování, učení se aktivnímu způsobu života.

Petr Karpeles, partner TPA, a Daniela Kederová, vedoucí stacionáře, statutární zástupce Společenství Dobromysl