TPA podpořila dobročinný bazárek v Thomayerově nemocnici

2. listopadu 2016 | Doba čtení: 2 Min

TPA, přední česká poradenská společnost, se opakovaně aktivně zúčastnila pravidelného dobročinného bazaru v kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici. Zaměstnanci a partneři společnosti TPA darovali na podzimní bazárek dvě plné krabice oblečení a hraček. Výtěžek z bazaru, který činí 80 696 Kč, bude použit na realizaci projektů Dobrovolnického centra Lékořice, jejichž posláním je vnášet do nemocničního prostředí více mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných se světem zdravých.

TPA pravidelně podporuje dobročinný bazar, který pořádá Dobrovolnické centrum Lékořice na jaře a podzim v Thomayerově nemocnici. Společnost TPA přispívá nejen vnitrofiremní sbírkou oblečení, hraček a elektroniky, ale také aktivní pomocí při organizování bazárků.

Již třetím rokem se nejen aktivně ve společnosti, ale i aktivně přímo při organizaci účastníme bazaru v kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici, který pořádá Dobrovolnického centra Lékořice. Těší mě, že i s naším malým přispěním se na podzimním bazaru vybralo přes 80 000 Kč. Ceníme si práce Dobrovolnického centra Lékořice i práce Thomayerovy nemocnice, pro kterou jsme letos uspořádali první ročník charitativního běhu – Běh pro Thomayerku,“ komentuje Jana Vítková, partner TPA.

Dobrovolnické centrum Lékořice realizuje od roku 2005 projekty, jejichž smyslem je psychická podpora pacientů i zdravotnického personálu. Nejdéle působí v Thomayerově nemocnici, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v IKEM a také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Projekty se zaměřují se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapie a zooterapie. Centrum pořádá vzdělávací akce pro koordinátory dobrovolníků, jednorázové a osvětové akce pro veřejnost a spolupracují s firemními dobrovolníky.

Dobrovolníci podzimního dobročinného bazaru v kapli sv. Václava v Thomayerově nemocnici