Lékaři bez hranic získali zvláštní cenu TPA za výroční zprávu

21. prosince 2016 | Doba čtení: 1 Min

TPA, dlouholetý partner Czech TOP 100, se zúčastnila letošního 23. ročníku předávání cen soutěže Nejlepší výroční zpráva a Nejlepší firemní časopis. Zvláštní Cenu TPA pro neziskový sektor za nejlepší výroční zprávu předala Markéta Kopřivová, partnerka TPA, společně s Jiřím Stružem, ředitelem Czech TOP 100, Lucii Brinzanik, vedoucí komunikace, obecně prospěšné společnosti Lékaři bez hranic – Médecins sans frontiéres.

Lékaři bez hranic – Médecins sans frontiéres je mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou lékařskou pomoc zejména v oblastech postižených válečnými konflikty a přírodními katastrofami. Lékaři bez hranic působí ve zhruba 70 zemích po celém světě.

Odborná porota z řad předních auditorů, finančních analytiků, grafiků, uměleckých fotografů, jazykových, komunikačních a polygrafických odborníků rozhoduje o vítězích soutěže Nejlepší výroční zprávy České republiky. Porotci hodnotili přihlášené výroční zprávy a firemní časopisy podle více než 30 kritérií, jako byla například správnost a úplnost prezentovaných údajů, naplněnost legislativního rámce, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, kvalita tisku, atd.

Zleva: Markéta Kopřivová, partnerka TPA, Jiří Struž, ředitel Czech TOP 100, a Lucia Brinzanik, vedoucí komunikace Lékaři bez hranic – Médecins sans frontiéres