Limit daňové uznatelnosti odpisů a omezení nároku na odpočet DPH u osobního automobilu

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 3 Min

V rámci konsolidačního balíčku je jednou z připravovaných změn od 1. ledna 2024 limitace pořizovací ceny osobních automobilů na hodnotu 2 mil. Kč. To bude v praxi znamenat, že daňově uznatelné odpisy z pořízeného automobilu budou maximálně ve výši 2 mil. Kč a případná převyšující část pořizovací ceny bude považována za daňově neuznatelný náklad. To s sebou ale přináší také výpočet poměrné části odpisů či technického zhodnocení. Novela zákona myslí také na případy, kdy je vozidlo pořízeno na finanční leasing.

Novela zákona o DPH stanoví maximální částku daně na vstupu, kterou bude moci plátce DPH uplatnit při pořízení osobního automobilu, a to 420 000 Kč. Tato maximální částka platí dohromady jak pro nárok na odpočet při samotném pořízení osobního automobilu, tak pro následná technická zhodnocení takového automobilu. Zkrátka, u osobního automobilu již neuplatní plátce DPH více než 420 000 Kč.

Toto omezení se však netýká všech osobních automobilů, ale pouze těch zařazených do kategorie M1, které plátce DPH pořizuje jako dlouhodobý majetek. Prodejci aut, kteří pořizují osobní automobily za účelem prodeje jako zásoby, tak nadále budou moci uplatnit celou daň na vstupu zaplacenou při pořízení takového osobního automobilu za splnění stejných podmínek jako doposud. Omezení se také netýká sanitních a pohřebních vozů a automobilů pořízených za účelem provozování silniční motorové dopravy na základě koncese, i když jsou dlouhodobým majetkem plátce. Z textu novely zákona o DPH ani důvodové zprávy však není zcela zřejmé, že by z omezení nároku na odpočet DPH měly být vyňaty např. leasingové společnosti při pořízení osobních automobilů za účelem jejich finančního či operativního pronájmu klientům. Leasingové společnosti totiž pronajímané automobily také evidují jako dlouhodobý majetek. Je tedy otázkou, zda omezení nároku na odpočet u leasingových společností byl záměr či opomenutí zákonodárce.

Novela zákona o DPH pamatuje i na situace, kdy plátce pořídil osobní automobil jako zásobu, uplatnil u něj nárok na odpočet z celé vstupní ceny a následně ho přeřadí do svého dlouhodobého majetku. Jedná-li se o automobil, pro který platí omezení daně na vstupu, pak plátce musí částku uplatněného nároku na odpočet převyšující částku 420 000 Kč státu vrátit.

Maximální částka daně na vstupu u osobních automobilů bude dle přechodných ustanovení k novele zákona o DPH platit pro ty automobily, kde jejich dodání či zaplacení zálohy na jeho dodání nastane v roce 2024 a následujících. Zaplatí-li plátce DPH zálohu na dodání automobilu v roce 2023, resp. dodavatel takovou zálohu přijme v roce 2023, maximální výše daně na vstupu pro takový automobil platit nebude a plátce bude moci uplatnit nárok na odpočet z celé vstupní ceny automobilu za splnění standardních podmínek nároku na odpočet daně.

Kontaktní osoba