Lhůta pro podání přiznání na daň z příjmů fyzických osob

12. dubna 2024 | Doba čtení: 2 Min

Základní lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2023 uplynula dne 2. dubna 2024. Pokud jste daňové přiznání dosud nepodali, nezoufejte.

Základní tříměsíční lhůta se prodlouží na 4 měsíce (tj. do 2. května 2024), a to za předpokladu, že přiznání není podáno v základní lhůtě a následně je podáno daňovým subjektem elektronicky. Smyslem této změny je podpora elektronizace správy daní. S prodloužením lhůty pro podání daňového přiznání je spojeno i prodloužení lhůty splatnosti samotné daně, ale na druhou stranu také posunutí okamžiku vzniku vratitelného přeplatku, je-li výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani z příjmů. Přeplatek totiž bude v případě prodloužení lhůty vyměřen až k poslednímu dni čtyřměsíční lhůty, což znamená, že se posune i okamžik, od kterého běží lhůta pro jeho vrácení.

Pokud si netroufáte na elektronické podání, můžete kontaktovat daňového poradce a využít jeho služeb. Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů se prodlužuje na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období za předpokladu, že přiznání nebylo podáno v základní tříměsíční lhůtě a následně daňové přiznání podá daňový poradce. Není žádné zákonné pravidlo, do kdy je třeba uplatnit u správce daně související plnou moc. Plná moc může být u správce daně uplatněna kdykoliv, tedy i po 2. dubnu 2024 či až s podáním daňového přiznání.

Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání s sebou nese samozřejmě i posunutí okamžiku, od kterého běží lhůta pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba