Krizové ošetřovné

15. října 2020 | Doba čtení: 2 Min

Z titulu mimořádných opatření v ČR došlo dne 14. 10. 2020 k uzavření základních škol, čímž vzniká mnoha rodičům nárok na ošetřovné. Vláda schválila tzv. krizové ošetřovné, které bude příští týden procházet schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Jaké jsou parametry krizového ošetřovného?

  • Péče o dítě do 10 let.
  • Částka: 60 % denního vyměřovacího základu a současně minimální výše 400 Kč za den po celou dobu mimořádných opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
  • O ošetřovné mohou požádat i rodiče pracující na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti, za které je odváděno sociální a zdravotní pojištění.
  • Rodiče se v péči o dítě mohou střídat, jako tomu bylo v jarních měsících.
  • Potvrzení školy o uzavření již nebude vyžadováno, bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
  • Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.