Kompenzační bonus 2022

1. února 2022 | Doba čtení: 1 Min

Dne 24. 12. 2021 nabyl účinnosti zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 519/2021.

Legislativním procesem doznalo znění návrhu zákonu o kompenzačním bonusu několika změn, a to především v možnosti souběžného čerpání s dalšími kompenzačními COVID programy vypisovanými např. Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nově tak lze kompenzační bonus čerpat např. spolu s programem COVID – Nepokryté náklady.

Z hlediska správy představuje kompenzační bonusu vratku daně z příjmů fyzických osob, a žádosti tak budou opět podávány na místně příslušný finanční úřad prostřednictvím formuláře žádosti zveřejněného na webu Finanční správy.

Žádat je možné následně po skončení daného bonusového období, a to nejpozději do dvou měsíců, tj. za 1. bonusové období 22. 11. – 31. 12. 2021 je možné podávat žádosti od 1. 1. 2022 a nejzazším termínem pro podání je 28. 2. 2022.

Kontaktní osoba