Karanténní příspěvek “izolačka”

18. března 2021 | Doba čtení: 2 Min

Zaměstnanci mají v období od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“). Příspěvek však nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest).

Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (covid-19 nebo jiné), a to po dobu prvních 14 kalendářních dní.

Pokud byla zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021.

O „izolačku“ zaměstnanec nemusí žádat, dostane ji automaticky. Musí jen ohlásit zaměstnavateli nařízenou karanténu nebo izolaci a mít vystavenou eNeschopenku od lékaře (na karanténu či správnou diagnózu nemoci).

Zaměstnavatel si příspěvek k náhradě mzdy sám odečte od povinného odvodu sociálního pojištění. Odečet může provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného.