Jaké změny přinese konsolidační balíček v sazbách DPH

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 2 Min

V rámci konsolidace veřejných rozpočtů došlo i v DPH na změnu v sazbách. Základní sazba DPH zůstala beze změny (21 %), avšak došlo ke změně ve snížených sazbách daně. Od 1. ledna 2024 tak budeme mít pouze jednu sníženou sazbu DPH ve výši 12 %. Došlo samozřejmě také k různým přesunům mezi sníženou a základní sazbou DPH, zavedení nových položek do snížené sazby, či dokonce zavedení osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně. Příklady některých těchto přesunů uvádíme níže.

Přesun ze snížené do základní sazby DPH

Nově ve snížené sazbě DPH

Je pravda, že některé položky již výkladově byly zařazeny do snížené sazby před touto novelou (např. kontaktní čočky), nyní jsou však výslovně zmíněny v příloze č. 3 k zákonu o DPH, která obsahuje seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně.

Sazby u nemovitostí a některých plnění souvisejících s pronájmem

Při dodání stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení nebo sociálního bydlení, výstavby a dodání staveb pro sociální bydlení se nadále uplatní snížená sazba daně. Od 1. ledna 2024 pouze v nové výši 12 %. Stejně tomu je u dodání tepla a chladu, což může zajímat nejen teplárenské společnosti, ale i pronajímatele.

Osvobození s nárokem na odpočet DPH

Toto osvobození se zavádí pro dodání knih (včetně audioknih a elektronických knih), omalovánek, brožur, hudebnin a kartografických výrobků, kde reklama tvoří méně než 50 % obsahu. Osvobození od daně se uplatní také u půjčování knih v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb. Poznamenáváme, že narozdíl od knih  bude dodání novin a časopisů podléhat snížené sazbě daně.

Kontaktní osoba