Informace k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)

28. dubna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Generální finanční ředitelství vydalo dne 30. 3. 2022 Informaci, jejíž cílem je seznámit poplatníky s daňovými povinnostmi, které plynou z činností s kryptoměnou (virtuální měnou či digitální měnou nebo též převodními tokeny), tj. je zde řešena těžba kryptoměny, nákup a prodej zboží/služeb za kryptoměnu a směna kryptoměny za koruny nebo eura (fiat měnu[1]).

Správce daně nahlíží na kryptoměnu jako na nehmotnou, movitou a zastupitelnou věc, a protože stále není v daňové legislativě digitální měna speciálně upravena, je nutné v této oblasti vycházet z obecných právních předpisů.

Daň z přidané hodnoty

Těžba kryptoměny pro vlastní účely není předmětem daně. Předmětem daně je však nákup a prodej zboží/služby za kryptoměnu. Poskytnutí služby spočívající ve směně kryptoměny za fiat měnu nebo jinou kryptoměnu je považována za směnárenskou činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně.

Daň z příjmů právnických osob

Pro účely zjištění základu daně z příjmů je rozhodující správné zaúčtování dotčených transakcí. Je doporučeno o virtuálních měnách účtovat jako o zásobách „svého druhu“. Při těžbě kryptoměn se uplatní daňový režim jako u vlastní výroby. Nákup a prodej zboží/služeb za kryptoměnu a směna kryptoměny za fiat měnu či za jinou kryptoměnu podléhá zdanění.

Daň z příjmů fyzických osob

Může se jednat o příjem buď ze samostatné činnosti podle § 7, nebo o ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jako výdaj lze uplatnit nabývací cenu kryptoměny. Na kryptoměny nelze aplikovat žádné osvobození od daně.

Pokud potřebujete odborné posouzení jednotlivých transakcí z daňového hlediska a máte zájem prodloužit podání daňového přiznání na základě plné moci do 1. července 2022, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme s přípravou daňového přiznání.

[1] Fiat měna je chápána jako měna s nuceným oběhem tvořená a regulovaná mocí úřední jako např. USD, EUR, CZK atd.

Kontaktní osoba