Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH

5. února 2024 | Doba čtení: 3 Min

Konsolidační balíček s platností od 1. 1. 2024 mění sazby DPH u vybraného zboží a služeb. Dochází ke zrušení druhé snížené (10%) sazby daně a namísto první snížené sazby daně (15 %) se zavádí snížená sazba daně ve výši 12 %. Vedle změn samotných sazeb dochází u některých položek zboží a služeb k přesunu mezi sazbami. O příkladech přesunů mezi sazbami jsme vás informovali v našem listopadovém newsletteru.

Dne 12. 1. 2024 vydalo GFŘ očekávanou informaci ke změnám sazeb, která měla vyjasnit odpovědi na otázky související se zařazením vybraných položek do jednotlivých sazeb.

Velkou diskuzi vzbudila problematika DPH u nápojů, které se obecně přesouvají do základní sazby. Ve snížené sazbě zůstávají pouze vybrané nápoje, za které je považováno mléko a tekuté mléčné nápoje a jejich rostlinné alternativy.

Dle Informace GFŘ jsou nápojem, který podléhá základní sazbě DPH, tekutiny připravené ke konzumaci pitím, tedy nikoli k zajištění stravy (např. kojenecká výživa). Současně však informace uvádí, že pro účely posouzení sazby DPH u nápoje není účel konzumace důvodné posuzovat. Návod, jak si tento rozpor vysvětlit, však informace dále nepodává. Informace GFŘ pak konkrétně nezmiňuje ani položky, u kterých dochází k častým diskuzím na téma sazby DPH, jako jsou např. nutridrinky, tekuté výživové doplňky či různá ovocná smoothie. Zde tak zůstává na plátci, aby posoudil, zda jeho produkt naplňuje výše uvedenou definici GFŘ.

Snížené sazbě DPH pak dle Informace GFŘ podléhají produkty v suchém stavu jako káva a čaj, nápoje v prášku a sirupy, které definici nápoje nenaplňují.

Sníženou sazbou DPH je také zdaněna pitná voda, kterou je dle Informace GFŘ pouze voda dodávaná odběratelům vodovodem bez jakékoliv úpravy či dochucení. Informace GFŘ ale upřesňuje, že dodávka pitné vody v cisterně při nouzovém zásobování (např. při havárii vodovodu) by měla být zdaněna také sníženou sazbou daně.

Informace řeší též dopad změny sazeb DPH u nápojů u restauračních služeb, kdy i v rámci těchto služeb ve snížené sazbě DPH zůstávají pouze pitná voda a vybrané nápoje (mléčné), ostatní nápoje se přesouvají do základní sazby DPH. Pokud jsou nápoje podávané spolu s jídlem jako součást menu za jednu cenu, je dle GFŘ cenu nápoje nutno oddělit z ceny menu a zdanit základní sazbou daně. Pokud toto rozdělení není možné, celé menu bude zdaněno základní sazbou daně. Proč se zde nepostupuje dle principu hlavního a vedlejšího plnění, který by v určitých případech umožňoval zdanit celé menu sníženou sazbou pro stravovací služby, není blíže vysvětleno.

Princip hlavního a vedlejšího plnění Informace GFŘ respektuje pouze u ubytovacích služeb se snídaní v ceně, kdy tato služba včetně nápojů podaných při snídani podléhá 12% sazbě daně. V ostatních případech, např. u večeří poskytovaných v rámci polopenze či samostatně dokoupených snídaní, už ale GFŘ trvá na vydělení ceny nápojů (mimo pitné vody a vybraných nápojů) zvlášť a jejich zdanění 21% sazbou daně.

Informace se vedle nápojů věnuje také jiným oblastem, např. pozemní hromadné dopravě osob, poskytnutí stavebních nebo montážních prací, dodání stavby pro sociální bydlení, dodání zdravotnických prostředků či osvobození od daně při dodání knihy.

Kontaktní osoba