CEDEM 2022

27

Září 2022
Hotel Marriott, Praha

Vytisknout

CEDEM 2022

27.09.2022 – 27.09.2022

TPA Group je opět jedním ze sponzorů největší akce v oblasti realitních investic ve střední a jihovýchodní Evropě.

Jaká budoucnost čeká realitní sektor?

Není snadné odhadnout, co lze očekávat v sektoru nemovitostí v roce 2022, zejména s ohledem na nedávný vývoj. COVID nyní ustoupil do pozadí, hlavní pozornost je věnována rusko-ukrajinskému konfliktu, ceny energií raketově rostou a inflace dosahuje vysokých hodnot. Základní makroekonomická rizika jsou zřejmě závislá na rozsahu válečného konfliktu. Jsou tato rizika nepředvídatelná? Jaké jsou potenciální dopady na realitní trh?

Letošní 23. realitní investiční summit CEDEM se bude zabývat právě těmito otázkami, zaměří se na hlavní realitní sektory a připravované plány, jejichž cílem provést potřebné změny v krátkém časovém horizontu a zároveň zohlednit dlouhodobé plánování.

Cílem konference CEDEM 2022 je shromáždit špičkové kapacity v oblasti realit a přední odborníky z České republiky a Evropy, aby společně strávili den plný dynamických a podnětných diskusí a navázali kvalitní kontakty.

TPA Group je jednou z vedoucích poradenských společností na národním i mezinárodním trhu nemovitostních fondů a investorů. Nabízíme kvalitní servis v oblasti realitních transakcí a v dalších oblastech týkajících se nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. Více informací naleznete na: https://www.tpa-group.cz/odvetvinemovitosti/

Více informací naleznete na oficiálních stránkách události:

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba
Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy