Entity s nedostatečnou ekonomickou substancí v hledáčku EU, aneb čeká nás ATAD 3

29. března 2023 | Doba čtení: 3 Min

Již na konci roku 2021 byl zveřejněn návrh směrnice s krkolomným českým názvem „Směrnice rady, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely“, známější pod zkratkou „ATAD 3“ či anglickým termínem „Unshell Directive“. V hledáčku směrnice byly entity s nízkou či žádnou substancí, které jsou využívány například pro zneužívání výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojímu zdanění nebo směrnic EU či z jiných daňových důvodů.

Teprve v lednu 2023 však zveřejnil Evropský parlament finální znění svých připomínek k této směrnici; ty jsou ve většině případů spíše změkčující a zřejmě reflektují praktické komplikace, které by směrnice přinesla do běžné tržní reality (např. co do existence vlastních prostor u větších skupin s četnými projektovými SPV). Tyto návrhy jsou však právně nezávazné, finální znění směrnice i znění její implementace do českého daňového práva tak zůstává zatím otevřené.

Směrnice je postavená na identifikaci pro ni zajímavých subjektů (tj. zejména ty, které generují převážně pasivní příjmy a většinu z nich vyplácejí dále do zahraničí), které budou povinny doložit minimální znaky substance podle směrnice (vlastní prostory, účet v EU a „skutečné“ rezidentní jednatele). I v případě nedoložení těchto znaků by měl subjekt mít ještě možnost vysvětlit svou substanci jinak či doložit, že jeho existence nevede k daňové úspoře, byť substanci nemá. Pokud v žádném z předchozích testů neuspěje, bude to pro něj mít negativní daňové konsekvence jako například odepření výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění s ostatními státy, odepření výhod ze směrnic EU či zdanění jeho činnosti tak, jako by byla prováděna přímo jeho vlastníkem.

Zůstává otázkou, zda je vůbec tato směrnice nutná. To, že entita nespadne pod působnost směrnice, ještě samo o sobě neznamená, že substanci reálně má. Uměle vytvořené struktury mířené na zneužívání sítě smluv o zamezení dvojímu zdanění lze postihnout i přes jiné instituty jako zneužití práva či odepření statutu skutečného vlastníka příjmu u tzv. průtokových společností, jak dosvědčuje nedávná česká i evropská judikatura. Směrnice tak pravděpodobně povede také ke komplikovanější a nákladnější administrativě běžných entit v mezinárodních skupinách.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Kontaktní osoba