Dva roky s DAC 6. Nezapomínáte na tuto oznamovací povinnost?

29. března 2023 | Doba čtení: 3 Min

Na konci února letošního roku uplynuly dva roky od okamžiku, kdy měli zprostředkovatelé či uživatelé přeshraničních uspořádání povinnost podat oznámení dle DAC 6.  V rámci vyhodnocení, zda se na ně tato povinnost vztahuje a kdo má vůbec ohlášení provést, docházelo k retrospektivnímu posuzování přeshraničních uspořádání datovaných až k červnu roku 2018.

Od tohoto okamžiku vydalo GFŘ v červnu 2022 doplnění častých otázek a odpovědí k DAC 6. Na přesnou „metodiku“, která by více odkryla problematiku posuzování jednotlivých pojmů či vyhodnocovacích procesů, se stále čeká, a to i na úrovni samotné EU.

Z dostupných informací se v podávaných oznámeních nejvíce objevují charakteristické znaky mířící na transfer pricing. Jedním z těchto znaků je využití pravidel bezpečného přístavu „safe harbour“ (E1). GFŘ ve zmiňovaném výkladovém podkladu mezi praktickými příklady uvádí situaci, kdy je poskytnuta bezúročná nebo nízko úročená zápůjčka dceřiné společnosti od jejího zahraničního společníka. Dle GFŘ dochází k využití výjimky dle § 23 odst. 7 ZDP, kdy je možné se odchýlit od principu tržního odstupu. GFŘ připouští, že tato situace naplňuje definici jednostranného bezpečného přístavu, a tedy i samotný charakteristický znak E1, který je naplněn i bez testu hlavního přínosu (tj. bez zamýšleného daňového benefitu). Je však otázkou, zda se v případě prosté bezúročné (popř. nízko úročené) zápůjčky jedná o „uspořádání“ jako takové.

Kromě toho v praxi často rezonují další dva charakteristické znaky k převodním cenám, a to využití těžko ocenitelných aktiv (E2) a využití vnitroskupinového přeshraničního převodu funkcí, rizik nebo aktiv s významných předpokládaným poklesem EBIT, a to po transakci na straně převodce (E3).

Z dalších pak jmenujme charakteristický znak vyvedení příjmu, který zahrnuje odpočitatelnou přeshraniční platbu mezi přidruženými společnosti (C1). Ten se nyní stává velmi aktuální v souvislosti s aktualizovaným seznamem nespolupracujících jurisdikcí. Bližší informace naleznete v následujícím článku.

Obecná lhůta pro podání oznámení je 30 dnů ode dne, kdy bylo uspořádání zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo byl učiněn první krok k zavedení takového uspořádání. Rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

Přijala vaše společnost bezúročnou zápůjčku od zahraničního společníka? Uskutečňujete jiné přeshraniční transakce a nejste si jisti, zda se vás oznamovací povinnost týká? Pro bližší informace a posouzení se neváhejte obrátit na naši specialistku Kateřinu Mikulkovou, e-mail: katerina.mikulkova@tpa-group.cz.