DPH u přeshraničního obchodování

27. května 2021 | Doba čtení: 2 Min

Rádi bychom Vás informovali o novele zákona o DPH (dále jen „ZDPH“), na základě které dojde k významné změně v uplatnění DPH u přeshraničního elektronického obchodování pro koncové zákazníky (tzv. e-commerce). Novela ZDPH je aktuálně v legislativním procesu a v účinnost by měla vstoupit 1. července 2021.

Dle dosavadních pravidel ZDPH podnikatelé u přeshraničních zásilek zboží v rámci EU pro koncové zákazníky museli obecně uplatňovat DPH dle pravidel jednotlivých členských států EU. Podnikatelé se z důvodu dodání zboží zahraničním koncovým zákazníkům obvykle museli zaregistrovat k DPH v jednotlivých členských státech EU a následně odvádět DPH tamním finančním úřadům.

Pro sjednocení DPH pravidel v rámci jednotlivých členských států EU novela ZDPH zavede jednotnou prahovou hranici pro určení místa plnění u přeshraničních dodávek koncovým zákazníkům, nově bude hranice činit 10 000 EUR za jeden kalendářní rok. Do této hodnoty budou započítávány jak zásilkové prodeje, tak i vybrané služby (elektronicky poskytované služby, telekomunikační služby, televizní vysílání).

Dále bude novelou implementováno rozšíření režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop, dále jen „OSS“). Podnikatelé zaregistrovaní k režimu OSS, kteří dodávají zboží koncovým zákazníkům, se již následně nebudou muset registrovat k DPH v každém členském státě, kam zboží dodávají. Nově bude možno příslušnou DPH odvádět prostřednictvím elektronického portálu finanční správy. Registrace do režimu jednoho správního místa je zcela dobrovolná. Do systému je možno se registrovat již od 1. dubna 2021.

Režim OSS bude díky novele možno při splnění podmínek uplatnit i u vybraných zásilek dovážených ze třetích zemí s hodnotou pod 150 EUR.

Novela ZDPH bude mít dopad taktéž na obchodníky, kteří zajišťují prodej zboží od jiných zahraničních dodavatelů. Nově se může i zajištění dodání zboží zprostředkovatelskými subjekty při splnění podmínek považovat za uskutečnění dodání zboží s povinností odvést DPH.

Pokud vás některá z výše uvedených změn zaujala, obraťte se prosím na Davida Dobrovolného, e-mail: david.dobrovolny@tpa-group.cz.