Desátý ročník Energy Tomorrow je za námi

9. září 2021 | Doba čtení: 2 Min

8. září se ve Vídni konal již jubilejní desátý ročník konference Energy Tomorrow. TPA Česká republika zastupoval partner Jiří Hlaváč.

Na konferenci zazněla řada zajímavých a podnětných myšlenek z nichž vybíráme:

  • Ze spotřebitelů energie se stávají také její výrobci a na to je potřebné nastavit podmínky. Do budoucna lze očekávat vznik lokálních energetických společenství, mezi jehož členy bude sdílena energie stejně jako investiční výdaje.
  • Podle meteorologa a mediálně známého hlasatele Marcuse Wadsaka, který vystoupil v roli hlavního řečníka, je potřebné začít u sebe a položit si otázku, co mohu pro zlepšení trendu globálního oteplování udělat já. Připomněl, že za letošní rok bylo mnoho situací, které dokládají vážnost situace – např. nejvyšší historicky naměřená teplota v Kanadě letos v létě 49,6 stupňů.
  • Dotační programy skýtají a budou skýtat nové příležitosti, zejména s ohledem na aktuální vysoké ceny emisních povolenek a cen elektřiny jako takové (vysoké ceny mění podmínky výhodnosti u obnovitelných zdrojů zejména ve srovnání s fosilními zdroji).
  • Některé země CEE regionu mají velmi ambiciózní plány – např. Rakousko chce do roku 2020 zvýšit objem výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů o 50 % (absolutně o 27 TWh).
  • Byla prezentována zajímavá case studny – ekologický nemovitostní kancelářský projekt ve Vídni využívající Dunaje pro ohřev a chlazení jednotlivých budov.