Dary Ukrajině jako odpočitatelná položka také v roce 2023?

29. března 2023 | Doba čtení: 1 Min

V souvislosti s přetrvávajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vláda v lednu letošního roku schválila návrh ministerstva financí prodloužit platnost zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Zákon“).

Pro rok 2022 se rozšířila uplatnitelnost odpočtu darů od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Legislativní úprava, která má být součástí letošního daňového balíčku, má prodloužit platnost Zákona i pro rok 2023, kdy rozšiřuje okruh subjektů, kterým lze dar poskytnout, o stát Ukrajina nebo jeho územně-správní celky. Dále rozšiřuje okruh účelů, na které lze dar poskytnout, a rovněž okruh subjektů, které mohou uplatnit odpočet darů od základu daně při splnění podmínek. Návrh rovněž navyšuje maximální hodnotu darů, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, na 30 %.

O dalším vývoji a schvalovacím procesu Vás budeme informovat. Sekce otázek a odpovědí k této problematice na webu Ministerstva financí je průběžně aktualizována: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2022/otazky-a-odpovedi-k-novele-zakona-o-dani-46784/.

Více informací k této záležitosti poskytne Eva Flachowsky, e-mail: eva.flachowsky@tpa-group.cz.