Dary pro Ukrajinu bude možné odečíst z daní

1. dubna 2022 | Doba čtení: 3 Min

Vláda schválila a dne 9. 3. 2022 předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, který rozšiřuje daňové zvýhodnění dobročinných aktivit na podporu obranného úsilí Ukrajiny proti agresi ze strany Ruska (dále jen „Zákon“). Zákon dále zavádí osvobození vybraných darů od daně z příjmů u příjemců. Zákon by měl být sněmovnou projednán začátkem dubna 2022.

Zákon zvětšuje okruh příjemců i účelů darů a částku možného odpočtu od základu daně z příjmů. Navrhované změny mají platit pro všechny, kteří poskytli a poskytnou dary v roce 2022, a to i před nabytím účinnosti tohoto Zákona. Právnické i fyzické osoby uplatní hodnotu darů v daňových přiznání podávaných za rok 2022.

Ve zkratce:

  • Nově by mělo být možné odečíst od základu daně hodnotu darů poskytnutých přímo státu Ukrajina (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo jeho územně-správním celkům a dále i právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině na účely a za podmínek, kdy lze dar odečíst od základu daně dle současného znění zákona (zejména humanitární a charitativní účely, v případě fyzických osob při splnění dalších podmínek, např. příjemce invalidního důchodu).
  • Nově by mělo být možné odečíst i hodnotu darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina a zároveň poskytnutých přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím (dary typu vojenského obranného materiálu, tj. např. na zbraně, munici, vojenský materiál apod. jak pro příslušníky armády, tak dobrovolníky).
  • Od základu daně by mělo být umožněno odečíst pro rok 2022 dary až do výše 30 % základu daně, a to jak u fyzických, tak i právnických osob (právnické osoby pro zdaňovací období končící mezi 1. 3. 2022 a 28. 2. 2023).
  • Nepeněžité dary poskytnuté na pomoc Ukrajině, právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině na účely, kdy lze dar odečíst od základu daně, mohou být uplatněny rovnou jako daňově uznatelný náklad (pokud nebude tento dar uplatněn formou odpočtu od základu daně).
  • Fyzické osoby – daňoví rezidenti Ukrajiny, kteří prokážou, že jejich příjmy z ČR činí alespoň 90 % jejich celkových zdanitelných příjmů, si budou moci snížit základ daně o poskytnuté dary (podle současné právní úpravy si mohou odečíst hodnotu darů pouze čeští daňoví rezidenti a daňoví rezidenti z EU nebo EHP).
  • Z pohledu příjemce daru novela rozšiřuje uplatnění osvobození od daně z příjmů pro situace, kdy je dar obdržen na podporu obranného úsilí státu Ukrajina. Poplatník poskytující dar by tedy nemusel odvádět v ČR srážkovou daň (která se platí při darování do zahraničí).
  • Zákon navrhuje plošně osvobodit příjem zaměstnance ve formě ubytování poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajina, kteří opustili zemi v souvislosti s válečným konfliktem.
  • Zákon dále navrhuje osvobodit od daně z příjmů u zaměstnance peněžní dar, který obdržel od svého zaměstnavatele za účelem pomoci v tíživé životní situaci.

K návrhu Zákona nyní probíhá odborná diskuse nejen v Poslanecké sněmovně, ale i v odborné veřejnosti. O schválení a konečném znění Zákona Vás budeme informovat v našem dalším Newsletteru, kde rozebereme i dopady poskytnutí darů a dalších plnění z hlediska DPH.

Kontaktní osoba