Daňový kalendář na září

9. září 2021 | Doba čtení: 1 Min

Září 2021    
9.9. spotřební daň – splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.9. daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
20.9. daň z příjmů – splatnost paušální zálohy
20.9. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.9. spotřební daň – splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.9. spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2021
27.9. spotřební daň – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty − daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021

(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)

− souhrnné hlášení za srpen 2021

− kontrolní hlášení za srpen 2021

energetické daně − daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
30.9. daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

– daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

30.9. daň z příjmů − odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za
srpen 2021