Daňový kalendář na únor

1. února 2022 | Doba čtení: 1 Min

Únor 2022    
9.2. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2021 (kromě spotřební daně z lihu)
15.2. Daň z příjmů – učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
21.2. Daň z příjmů – splatnost paušální zálohy

– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022

24.2. Spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.2. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022

– souhrnné hlášení za leden 2022

– kontrolní hlášení za leden 2022

25.2. Spotřební daň – daňové přiznání za leden 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

25.2. Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
28.2. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
28.2. Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022