Daňový kalendář na únor

27. ledna 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
09.02.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2023 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.02.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.02.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24.02.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.02.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
27.02.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2023
27.02.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2023
27.02.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
27.02.2023 spotřební daň daňové přiznání za leden 2023
27.02.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28.02.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k  OSS – dovozní režim
28.02.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023