Daňový kalendář na říjen

7. října 2021 | Doba čtení: 2 Min

Říjen 2021    
11.10. spotřební daň – splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10. daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
20.10. daň z přidané hodnoty − daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.10. daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti

– splatnost paušální zálohy

25.10. daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
spotřební daň − splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

− daňové přiznání za září 2021

− daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září
2021 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty − daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021
(formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)− souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

− kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021

energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny
za září 2021
31.10. daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.10. daň z přidané hodnoty − poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace