Daňový kalendář na květen

9. května 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
02.05.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
02.05.2023 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.05.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
22.05.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.05.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
25.05.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2023
25.05.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2023
25.05.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
25.05.2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2023 spotřební daň daňové přiznání za duben 2023
25.05.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31.05.2023 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.05.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023