Daňový kalendář na duben

1. dubna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Duben 2022    
1.4. Daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
  Daň z příjmů – podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.4. Spotřební daň – splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.4. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

– splatnost paušální zálohy

25.4. Daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
Spotřební daň – splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za březen 2022

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

30.4. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim