Daňový kalendář na duben

29. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
03.04.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
03.04.2023 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.04.2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.04.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
20.04.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.04.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
25.04.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
25.04.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
25.04.2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2023 spotřební daň daňové přiznání za březen 2023
25.04.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.04.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim